توجه داشته باشید که پاسخ های شما در جذب و استخدام نیرو قطعاً تاثیرگذار خواهد بود؛ لذا پرسشنامه زیر را با دقت پاسخ دهید.

اطلاعات عمومی

نام : *  

نام خانوادگی : *  

نام پدر :

کد ملی : *  

شماره شناسنامه :

تابعیت :

تاریخ تولد :

جنسیت :

وضعیت تاهل :

تعداد فرزند :

استان محل سکونت :

شهر :

تلفن ثابت :

موبایل : *  

آدرس :

ایمیل : *  

شغل پدر :

شغل مادر :

نظام وظیفه :

پیوست عکس سال جاری :

کارت ملی :

صفحه اول شناسنامه :

کارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه :

اطلاعات تحصیلی : *  

ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرایش نام موسسه یا دانشگاه سال ورود سال اخذ مدرک معدل
1 دیپلم
2 فوق دیپلم
3 لیسانس
4 فوق لیسانس
5 دکتری

آیا پروژه، مقاله یا پایان نامه ای داشته اید؟

شرح پروژه، مقاله یا پایان نامه :

سوابق کاری

ردیف نام سازمان زمینه فعالیت سازمان سمت آخرین حقوق دریافتی (ريال) مدت همکاری (ماه) سابقه بیمه (ماه) علت قطع همکاری آموزش ها و مهارت هایی که در این مدت دیده اید
1
2
3

آیا نسبت به محل کارهای قبلی خود تعهد خدمتی دارید؟

آیا به محل کارهای قبلی خود ضمانتی سپرده اید؟

مجموع ماه های سوابق بیمه ای خود را ذکر کنید :

مهارت ها

میزان آشنایی با زبان انگلیسی

تسلط در مکالمه :

تسلط در نوشتن :

تسلط در خواندن :

دوره ی مرتبط :

سایر زبان ها :

یا دوره های آموزشی مرتبط با کامپیوتر و اینترنت :

ردیف نام دوره مدت دوره میزان تسلط امکان ارائه گواهینامه
1
2
3

دوره های آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی :

ردیف نام دوره مدت دوره میزان تسلط امکان ارائه گواهینامه
1
2
3

علاوه بر موارد ذکر شده هرگونه مهارت های مرتبط یا غیرمرتبط دیگری دارید، ذکر نمایید :

ردیف نام دوره مدت دوره میزان تسلط امکان ارائه گواهینامه
1
2
3

سوالات تکمیلی

آیا مایل به کار شیفتی هستید؟

توضیحات تکمیلی

آیا امکان انجام ماموریت داخل کشور را دارید؟

توضیحات تکمیلی

آیا امکان انجام ماموریت خارج کشور را دارید؟

توضیحات تکمیلی

در صورت نیاز آمادگی کار در سایر مناطق کشور را دارید؟

توضیحات تکمیلی

آیا قصد ادامه تحصیل دارید؟

توضیحات تکمیلی

آیا قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارید؟

توضیحات تکمیلی

آیا دوستان یا خویشاوندانی دارید که در این سازمان شاغل باشند؟

توضیحات تکمیلی

آیا سابقه محکومیت کیفری دارید؟

توضیحات تکمیلی

آیا هرگونه بیماری خاص، معلولیت جسمی، نقص عضو و ... دارید؟

توضیحات تکمیلی

آیا تا بحال از بیمه های بیکاری استفاده نموده¬اید؟

توضیحات تکمیلی

آیا تاکنون جهت مصاحبه به این شرکت دعوت شده¬اید؟

توضیحات تکمیلی

علایق فردی خود را بنویسید

وضعیت همکاری :

نحوه آشنایی با شرکت :

نوع همکاری :

سایر مزایای درخواستی :

حداقل حقوق مورد تقاضا :

تاریخ شروع همکاری :

سمت سازمانی مورد نظر :

امکان سپردن ضمانت نامه :

ساعت کار پیشنهادی :

در صورت نیاز شرکت ، اضافه کارالزامی است. آیا انجام کار خارج از ساعات اداری برای شما امکانپذیر است؟

پیوست رزومه :


هرگونه توضیحات تکمیلی که تصور می شود در گزینش شما تاثیر خواهد داشت، در این قسمت درج نمایید